CV

Uddannelse:

  • 08.2014-01.2020: Diplomuddannelse i Ledelse fra ledelseakademiet UCL og UCSYD. Toning indenfor skoleledelse.
  • 09.2006-06.2010: BA i Medievidenskab og Dramaturgi på Syddansk Universitet
  • 08.2001-06.2004: Student ved Aabenraa Gymnasium og HF – Med Film og TV som valgfag.

Erhvervserfaring

  • 08.2016-Nu: Viceforstander på Løgumkloster Efterskole. Pædagogisk ledelse, skemalægger, PR, undervisning i Naturfag, Biologi, Geografi, forskellige mediefag – www.lme.dk
  • 01.2013-07.2016: Gymnasie-og studentersekretær hos Kristeligt Forbund for Studerende. I forbindelse med arbejdet i KFS står jeg for at producere og indsamle video-materiale.
  • 08.2012-01.2013: Sekretær hos Vagn O. Electric – Ansvar for kontorholdet og PR. Jeg står stadig for udarbejdelse af forskellige PR-materialer til Vagn O. Electric.
  • 08.2009-06.2012: Lærer ved Sommersted Efterskole – Undervisning i mediefag, naturfag og matematik. Webmaster og Layouter på skolens PR. Stod for opsætninger af musicals. I samarbejde med eleverne producerede jeg video til disse opsætninger.
  • 08.2006- Nu: Indehaver af Guffepro.dk
  • 08.2004-12.2005: Lærer på Sommersted Ungdomsskole